ZREALIZOWANE PROJEKTY

Krawiecka 41 (1999-2002)

Zapomniana Przeszłość - Wielokulturowe Tradycje Lubelszczyzny (2002-2004)

Lubelski Lipiec (2005)

wagon.lublin.pl (2005)

Śladami Singera (2006)

13.12.Rówieśnicy (2006)

W poszukiwaniu Lubliniaków - Izrael (2006)

Stan wojenny. 25 lat później (2006)

Historie z fotogramów (2006-2007)

Kurów/Koriw - w poszukiwaniu zagubionych śladów (od 2006)

Grupa Zamek (2007)

Siła Wolnego Słowa (2007)

Światła w ciemności - Sprawiedliwi Wśród Narodów Świata (2007-2008)

Śladami opowiadań I.B.Singera. Literacki przewodnik po Lubelszczyźnie (2008-2009)

W poszukiwaniu Lubliniaków - Izrael (2009)

Ludwik Fleck w Lublinie (2009)

Opowieści o dzielnicach Lublina (2010)

Dom Pamięci: historia Arnsztajnów (2010)

W poszukiwaniu Lublinaków – USA (2010)

wagon2010.lublin.pl (2010)

Cudzoziemcy (2010)

Miłosz w Lublinie (2011)

Etnografia Lubelszczyzny (2011)

W poszukiwaniu Lubliniaków – Francja (2011)

Sztuka Pamięci. Kiełsznia. Działania edukacyjno-artystyczne (2011)

Anioły i diabły. Zaczarowana Lubelszczyzna (2012)

Baobab. Projekt społeczno-edukacyjny (2012)

Pojednanie przez trudną pamięć. Wołyń 1943 (2012)  

Ocalić od zapomnienia - Krystyna Modrzewska (2012)

W poszukiwaniu Lubliniaków - Szwecja (2012)

Historia zamknięta w mieszkaniu. Opowieści o PRL (2013)

Lublin 1944-1945 – trudny fragment historii (2013) 

25 lat przemian. Lublin - polska transformacja 1989-1991 (2014)

Ziemiaństwo na Lubelszczyźnie. Wirtualna podróż w czasie (2015)

Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska (2016)

Rzemiosło. Etos i odpowiedzialność (2016)

Lublin. Opowieść o mieście (2017)

Pożar Lublina - 298 rocznica ocalenia miasta z wielkiego pożaru (2017)

Tajne nauczanie. Cisi bohaterowie (2018)

Lubelskie cegielnie. Materia miasta (2018)

Lublin. W kręgu żywiołów - woda (2019)