IKONOGRAFIA

KOLEKCJE RODZINNE MAPY PAMIĘCI FOTOGRAFIE OPOWIADANE

W ramach Programu Historia Mówiona pozyskiwane są od świadków historii różnego rodzaju materiały ikonograficzne. Są to najczęściej fotografie, dokumenty, czy świadectwa szkolne. Szczególnym rodzajem takich materiałów są mapy pamięci, czyli narysowane na podstawie wspomnień szkice miejsc (miejscowości, dzielnic, ulic) najbliższych świadkowi historii.  

Materiały te po opracowaniu (zdigitalizowaniu w wysokiej jakości) i opisaniu są zwracane właścicielom, a następnie publikowane w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka zgodnie ze standardem metadanych Dublin Core.

Warto podkreślić, iż materiały te stanowią niezwykle cenne uzupełnienie wspomnień i są prezentowane na stronach świadków historii, a także wykorzystywane w innych serwisach internetowych Ośrodka, czy publikacjach.