ŚWIADKOWIE HISTORII

Zapraszamy osoby chętne do podzielenia się z nami swoimi wspomnieniami i materiałami ikonograficznymi.

Wspomnienia zostaną nagrane przez doświadczonych pracowników Ośrodka, materiały ikonograficzne po digitalizacji zostaną zwrócone właścicielom.

Stwórzmy razem internetowe archiwum pamięci mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny!