STUDENCI

Zapraszamy studentów na praktyki i staże (np. organizowane przez Narodowe Centrum Kultury).

Zachęcamy przy pisaniu prac semestralnych, licencjackich, magisterskich i doktoranckich do korzystania z naszych zbiorów.