RELACJE MÓWIONE

W archiwum Programu Historii Mówionej Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” znajdują się wspomnienia ponad 2 600 świadków historii dotyczące Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Wszystkie relacje zaarchiwizowane są na macierzy dyskowej. Są one dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Ośrodka, natomiast w Internecie publikowane są opracowane fragmenty wspomnień (w wersji tekstowej, audio, wideo). Warto podkreślić, iż od stycznia 2012 roku w Bibliotece Multimedialnej dostępne są informacje o wszystkich zgromadzonych w Ośrodku nagraniach. Każda relacja mówiona opisana jest zgodnie ze standardem metadanych Dublin Core.

RELACJE MÓWIONE

W archiwum Programu Historii Mówionej Ośrodka “Brama Grodzka - Teatr NN” znajdują się wspomnienia ponad 2 600 świadków historii dotyczące Lublina i Lubelszczyzny od dwudziestolecia międzywojennego do czasów współczesnych.

Wszystkie relacje zaarchiwizowane są na macierzy dyskowej. Są one dostępne dla zainteresowanych w siedzibie Ośrodka, natomiast w Internecie publikowane są opracowane fragmenty wspomnień (w wersji tekstowej, audio, wideo). Warto podkreślić, iż od stycznia 2012 roku w Bibliotece Multimedialnej dostępne są informacje o wszystkich zgromadzonych w Ośrodku nagraniach. Każda relacja mówiona opisana jest zgodnie ze standardem metadanych Dublin Core.

Możesz też przeszukać nasze zbiory według indeksów: