Javascript is required to view this map.

WYPRAWY PAMIĘCI

W ramach Programu Historia Mówiona zrealizowanych zostało kilka projektów, których celem było nagrywanie wspomnień byłych żydowskich mieszkańców Lublina i Lubelszczyzny i ich rodzin. W ramach tych projektów, które nazwaliśmy wyprawami pamięci, rejestrowane były wspomnienia świadków historii mieszkających obecnie na terenie Izraela, Europy i USA.

 

Wśród nich można wymienić:

projekt „Krawiecka 41” (1999-2002),

projekt “W poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael” (2006),

projekt “W poszukiwaniu Lubliniaków. Izrael” (2009),

projekt “W poszukiwaniu Lublinaków. USA” (2010),

projekt “W poszukiwaniu Lubliniaków. Francja” (2011)

projekt “W poszukiwaniu Lubliniaków. Szwecja” (2012).

W ramach tych projektów nagrano wspomnienia 148 świadków historii. Łączny czas wszystkich nagrań to 279 godzin.

 

Wywiady przeprowadzano, łącząc klasyczną metodę biograficzną z kwestionariuszową. Najważniejsze, poruszane w rozmowach tematy to: życie przed wybuchem II wojny światowej, wojenne historie rodzin, emigracja i losy emigrantów, historia i aktualna działalność ziomkostw, przemiany tożsamości kolejnych pokoleń emigrantów oraz rodzinny przekaz pamięci.

Materiały uzyskane w ramach projektu opublikowane zostały w Bibliotece Multimedialnej Ośrodka. Ponadto wykorzystywane są w działałaniach edukacyjnych, publikacjach, audycjach i reportażach radiowych, pracach naukowych, filmie dokumentalnym oraz w serwisach internetowych Ośrodka.