SŁOWO KLUCZOWE: POMOC ŻYDOM W OKRESIE II WOJNY ŚWIATOWEJ