SŁOWO KLUCZOWE: OKUPACJA NIEMIECKA

SŁOWO KLUCZOWE:
OKUPACJA NIEMIECKA

Fragmenty relacji świadków historii dostępne online (1668)