SŁOWO KLUCZOWE: LIKWIDACJA DZIELNICY ŻYDOWSKIEJ NA WIENIAWIE