SŁOWO KLUCZOWE: SZKOŁA GŁÓWNA GOSPODARSTWA WIEJSKIEGO