SŁOWO KLUCZOWE: PAŃSTWOWE LICEUM SZTUK PLASTYCZNYCH