SŁOWO KLUCZOWE: KOŚCIÓŁ CHRZEŚCIJAN WIARY EWANGELICZNEJ