STRONA GŁÓWNA

Możesz też przeszukać nasze zbiory według indeksów:
2199
świadków historii
3814
godzin nagrań
11168
fragmentów relacji mówionych on-line
1453
fotografii archiwalnych on-line
PSZCZELARSTWO NA LUBELSZCZYŹNIE

Ośrodek „Brama Grodzka - Teatr NN” rozpoczyna projekt „Pszczelarstwo na Lubelszczyźnie. Nieopisana historia – Rzeczpospolita Pszczelarska”. W ramach naszych działań chcemy dotrzeć do najstarszych pszczelarzy z Lubelszczyzny, aby nagrać i opublikować ich wspomnienia.


WIĘCEJ

ETNOGRAFIA LUBELSZCZYZNY