The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zuchwała kradzież w śródmieściu

W ubiegłym tygodniu donosiliśmy o zuchwałej kradzieży, której nieznani sprawcy dokonali w budce inwalidzkiej obok Sądu Okręgowego na Krak. Przedmieściu. Prawdopodobnie ofiarą ten samej szajki złodziejskiej padła sodówka Wincentego Rządkowskiego przy ul. Kapucyńskiej 7. Nocy onegdajszej zakradli się tam złodzieje, którzy po wybiciu otworu tylnej ścianie sodówki, dostali się do środka skradli z niej różne słodycze oraz wyroby tytoniowe, ogólnej wartości 1350 zł.