The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zatrucie denaturatem

W dniu 25 bm. usiłowała pozbawić się życia przez wypicie dużej ilości denaturatu 48-letnia Olga Niezypozuk, zam. przy ul. Ogródkowej 7. Denatka wypiła denaturat w bramie jednego z domów na ul. Szopena, poczem udała się do domu chcąc tam umrzeć. Na rogu jednak Szopena i Krak. Przedm. opuściły ją siły i upadła. Przechodnie wezwali pogotowie.