The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zapotrzebowanie na chłopców żydowskich - 19 sierpnia

Niemiecki Urząd Pracy wyraził zapotrzebowanie na 50 dziewcząt oraz 50 chłopców żydowskich w wieku 14-16 lat, którzy zostaliby zatrudnieni w obozie pracy w Dorohuczy przy suszeniu torfu; dla zatrudnionych przewidziano wynagrodzenie, wyżywienie oraz mieszkanie. Zainteresowani chłopcy i dziewczęta mieli zgłaszać się w siedzibie Urzędu przy ul. Królewskiej 3.