The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Zakaz poruszania się Żydów po Krakowskim Przedmieściu

Władze niemieckie wprowadziły zakaz poruszania się ludności żydowskiej po ulicy Krakowskie Przedmieście, będącej główną ulicą miasta. Zakaz objął również Pl. Litewski, przemianowany na Adolf Hitlerplatz: 

[...] ukazało się rozporządzenie Starosty Grodzkiego miasta Lublina. W myśl tego rozporządzenia z mocą natychmiastową zabronione zostało przechodzenie żydów główną ulicą Lublina – Krakowskim Przedmieściem, na długości od Zarządu Miasta, aż do ulicy Lipowej, oraz wstęp na Adolf Hitlerplatz.