The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Warunki sanitarne w Szpitalu Żydowskim

Zgodnie ze sprawozdaniem przedstawiciela "Joint" M. Goldfarba, część łóżek ze Szpitala Żydowskiego przy ul. Lubartowskiej 53 została zarekwirowana przez Niemców. Napływ uchodźców oraz skąpe środki finansowe, wpływały negatywnie na kondycję szpitala:
 
Szpital Żydowski w Lublinie miał przed wojną 125 miejsc, lecz wobec zabrania przez władze niemieckie 38 łóżek […], szpital obecnie może mieścić do 85-90 chorych. […] Szpital utrzymuje się z opłaty chorych za leczenie oraz dotacji Gminy. […] Wypłaciłem z funduszu Joint’u […] zł. 1500 na zakup zabranych łóżek oraz na bezpłatne utrzymanie chorych z pośród uchodźców, których nie stać na opłatę kosztów leczenia […].