The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Utworzenie Wydziału Pracy Przymusowej Mężczyzn

Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej utworzył Wydział Pracy Przymusowej Mężczyzn z siedzibą przy ul. Lubartowskiej 10, nad którym nadzór mieli z ramienia Gminy radni Dawid Edelsztajn, Josef Goldsztern, Aleksander Lewi, Icek Lewinshon, Bencjan Tenenbaum, zaś Kierownikiem mianowany został Mojżesz Gliksztajn. Na dzień 20 marca 1940 roku w Wydziale zatrudnionych było 28 urzędnków [wykaz imienny].