The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Zagwojskiego przeciwko Łaskiemu

Relacja woźnego z wizji przeprowadzonej z rekwizycji [zgłoszenia - red.] starosty czerwonogrodzkiego Bazylego Zagwojskiego 30 VI 1731 r. w Kurowie. Widział on tam przetrzymywanego przez p. Łaskiego przemocą w prywatnym karcerze Żyda Józefa Aronowicza, uprowadzonego z Krakowskiego Przedmieścia w Lublinie.