The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Wulfowicza przeciwko Chaimowiczowi

Żyd z Opatowa Izaak Wulfowicz protestuje przeciwko Żydowi z Opola Aleksandrowi Chaimowiczowi o to, że gdy Wulfowicz jechał z pieniędzmi (5 tys. złp) od Żydów ziemstwa krakowskiego do Lublina, by uregulować długi, jakie tamtejsi Żydzi mieli u Żydów synagogi lubelskiej, podczas postoju w gospodzie u Żyda Abrahama w Opolu został przez wspomnianego Aleksandra Chaimowicza napadnięty i okradziony. Zabrano mu 120 zł węgierskich oraz różne skrypty, według których miał regulować długi.