The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 30 listopada 1611 r. o zwolnieniu Żydów od poboru

Żyd Michał, szkolnik gminy lubelskiej, w imieniu całej społeczności żydow­skiej w Koronie oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Stanisława Warszyckiego z 30 XI1611 r., uwalniający Żydów od poboru w 1611 r., ponieważ zawarli z nim kontrakt na wpłacenie do skarbu „pewnej sumy" jako pogłówmego.