The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa uniwersału podskarbiego koronnego z 17 lipca 1598 r. o spłacie pogłównego przez Żydów

Żyd lubelski Michał, w imieniu całej gminy oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] uniwersał podskarbiego koronnego Jana Firleja, starosty lubelskiego z 17 VI 1598 r., w którym Firlej oznajmia, że uchwalone na ostatnim sejmie pogłówne zostało już przez Żydów koronnych wpłacone, zatem poborcy podatkowi nie powinni od nich wybierać żadnego innego podatku. Jeśli coś wybrali od Żydów przed otrzymaniem tego uniwersału, powinni to Żydom zwrócić.