The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Mordusza i Leji przeciwko Molawieckiemu

Żydzi lubelscy Marek Mordusz i Leja, wdowa po Szlemie Hercykowiczu, pro­testują, że nie otrzymali żadnego pozwu w sprawie domu zwanego Słomianski, do którego pretensje - opierając się na skrypcie [kwicie - red.] dłużnym wystawionym przed śmier­cią przez Szlomę Hercykowicza - zgłasza szl. [szlachetny - red.] Jan Molawiecki, gdy tymczasem Szloma nie miał do tego domu żadnego prawa, co mogą wykazać przed odpowiednim forum. Wydany w tej sprawie zaocznie wyrok uznający prawa Molawieckiego powinien być unieważniony.