The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Mojżeszowicza przeciwko Piotrowskiemu i Szówskiemu

Żyd lubelski Marek Mojżeszowicz protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Marcinowi Pio­trowskiemu, synowi podstolego chełmskiego [Mikołaja Piotrowskiego], że ten uwię­ził jego syna Abrahama, a gdy Mojżeszowicz za uwolnienie gotów był wystawić pismo, że pod zakładem 500 złp Abraham stawi się w wyznaczonym terminie w sądzie, Piotrowski razem z pisarzem żydowskim Jerzym Piotrem Szówskim mieli sfałszować treść pisma w ten sposób, że Mojżeszowicz jest winien Piotrowskiemu 500 złp.