The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między Zygmuntem III Wazą a Żydami przemyskimi

Żyd przemyski Dawid oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] pismo Zygmunta III Wazy z 5 V 1612 r. skierowane do starosty przemyskiego Adama Stadnickiego, kasztelana kaliskiego, w którym król bierze w obronę Żydów przemyskich, nakazuje, by starosta nie wdawał się w jurysdykcję wojewodzińską, zapewniał Żydom bezpieczeństwo i sam zachowywał ich w spokoju. Król życzył też sobie, aby kilku uwięzionych ostatnio przez starostę Żydów przemyskich ten „za słusznem drugich Żydów rękojemstwem wypuścił, do sprawy przed sądem ich przynależnym".