The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między seniorami żydowskimi Korony a skarbem królewskim

Żyd Marek, szkolnik gminy lubelskiej, z Żydem lubelskim Markiem Morduszem, w imieniu starszych [urzędników gmin odpowiedzialnych za nie przed władzą państwową lub dominialną - red.] żydowskich w Koronie manifestują, że starsi byli gotowi wpłacić do skarbu koronnego sumę 11 tys. złp jako ratę pogłównego żydowskiego, ale śmierć podskarbiego Mikołaja Daniłowicza sprawiła, że nie miał ich kto z tej su­my skwitować. Gotowi są należność tę wpłacić, gdy tylko będzie ktoś upoważniony do odebrania podatku.