The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między seniorami lubelskiej gminy żydowskiej a Łukaszewiczem

Józef Aronowicz, senior [urzędnik gminy odpowiedzialny za nią przed władzą państwową lub dominialną - red.] rezydent synagogi [gminy - red.] lubelskiej, także w imieniu starszych: Moszka Dawidowicza Lewity, Moszka Wulfowicza, Arona Izraelowicza, Herszka Ze­lmanowicza, Szymona Józwowicza, Fajbusa Ickowicza, Abrama Chaimowicza, Arona Lewkowicza, Szaji z Pińska, Marka Ickowicza, Zawela Ickowicza i Abrama Lejzorowicza zeznaje, że wziął na wyderkaf [kupno renty zabezpieczane na dochodach z określonych dóbr z prawem jej skupu - red.] (7 złp od stu) z rąk Andrzeja Łukaszewicza, wikariusza kościoła Świętego Ducha w Lublinie sumę 1 tys. złp przeznaczoną przez zmarłego Mikołaja Łukaszewicza, wikariusza kościoła kolegiackiego w Lublinie, na nową fundację Szałajskiego (Szalayscianae) i zobowiązuje się wypłacać corocznie należną prowizję na ręce ks. Kazimie­rza Czabańskiego, seniora ustanowionej fundacji.