The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między Moszkowiczem i Bemianem a Wierzbiczami i innymi

Dekret sądu grodzkiego lubelskiego między Żydami: Majerem Moszkowiczem z Głuska i Moszkiem Bemianem z Krotoszyna oraz małżonkami Wierzbiczami, Zabielskimi, Adamem i Maciejem Wysockimi, Aleksandrem Stypińskim, ur. [urodzonym - red.] Sobieszczańskim, miesz­czaninem Gasparem Dytrychem reprezentowanym przez Żyda lubelskiego Szaję Józ­wowicza, kupcem lubelskim Tobiaszem Hajzykiem i Żydem Nochimem Litmanowiczem, dotycząca jakiejś kradzieży w sklepie i w folwareczku Tobiasza Hajzyka na Krakowskim Przedmieściu w Lublinie. Sąd zwrócił się do urzędu wójtowskiego lubelskiego o dokonanie wizji na miejscu i oszacowanie strat, wyznaczając do tych czynności także regenta grodzkiego lubelskiego.