The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa między Koszuńskim a Pszonką Strzeszkowskim

Szl. [szlachetny - red.] Adam Koszuński ceduje na rzecz szl. Stanisława Pszonki Strzeszkowskiego dom drewniany na lubelskim Podzamczu, w sąsiedztwie domu Żyda Lewka, który przejął w związku z niespłaconą sumą zastawną 40 złp zabezpieczoną na tym domu od Żyda Abrahama Karmana i jego żony Pessy.