The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Marka przeciwko Stawinodze

Żyd lubelski Marek, zięć Izraela Doktora, protestuje przeciwko kuśnierzowi lubelskiemu Bartoszowi Stawinodze, który oskarżywszy go niesłusznie o kradzież 250 złp, postawił go przed urzędem burmistrza lubelskiego Jana Lisowskiego. Po­mimo że Marek do kradzieży się nie przyznawał, urząd wymusił na nim zapłacenie 100 złp, z których przymuszony wpłacił 70 złp, które miał przy sobie. Jednocześnie Marek protestuje przeciwko złamaniu praw i przywilejów Żydów, którzy podlegają tylko jurysdykcji wojewody.