The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa mandatu królewskiego z 27 października 1602 r. o arendowaniu dochodów lubomelskich

Samuel Aronowicz, Żyd z Lubomla, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] mandat Zygmunta III Wazy z 27 X 1602 r., w którym król akceptuje wypuszczenie Aronowiczowi w arendę przez starostę lubomlskiego Stanisława Krasickiego, ochmistrza królowej, kasztelana przemyskiego, dochodów od propinacji [produkcji i wyszynku - red.] gorzałki i innych prowentów [dochodów - red.] z miasteczka Lubomla i nakazuje władzom miasta, aby Żyda zostawili przy tej arendzie, „jako się do tego czasu zachowało". Tegoż dnia władze Lubomla zaakceptowały arendę Aronowicza, który przejął ją po zmarłym Moszku Lewkowiczu, zastrzegając sobie jednak wnoszenie przez arendarza do kasy miejskiej odpowiednich opłat.