The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Kochmanika przeciwko Lubienieckiemu

Żyd kraśnicki Icek Kochmanik protestuje przeciwko ur. [urodzonemu - red.] Stefanowi Lubienieckiemu oraz jego sługom i poddanym, że ci napadli go na drodze we wsi Niedrzwica, gdy jechał z Kraśnika do Lublina, gdzie miał sprawę w trybunale, dotkliwie pobili, przetrzymali kilka dni w karcerze, a także zrabowali mu 14 talarowi różne przedmioty, m.in. 2 złote pierścienie. Załączony akt obdukcji ran i urazów na ciele Icka.