The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Kochena przeciwko Aronowi

Jakub Kochen, Żyd z Hiszpanii, obecnie obywatel i kupiec zamojski, protestuje przeciwko Żydowi chełmskiemu Aronowi, arendarzowi cła lubelskiego od podko­morzego chełmskiego Pawła Orzechowskiego, że ten nie zważając na posiadany przez kupców zamojskich przywilej uwalniający ich od cła, żądał jego zapłacenia, a gdy Kochen odmówił, zatrzymał wiezione przez niego na jarmark lubelski towary wartości 5 tys. złp, czym naraził go na wielkie straty.