The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Kaphara przeciwko Michałowiczowi

Aron Michałowicz, Żyd chełmski, oblatuje [wpisuje do ksiąg urzędowych - red.] dekret królewski [Zygmunta III Wazy] z 3 IV 1601 r. w jego sprawie z kupcem tureckim Hadzi Kapharem, który oskarżał go, iż na jarmarku w Zamościu Aron miał mu zapłacić fałszywymi pieniędzmi. Dekret nakazywał Aronowi złożenie przysięgi w terminie sześciu tygodni. Załączona relacja woźnego o dokonaniu stosownej przysięgi w synagodze lubelskiej.