The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Józefa przeciwko Olszowskiemu (11 sierpnia 1603 r.)

Relacja woźnego o złożeniu pozwu do Trybunału Koronnego Lubelskiego dla szl. [szlachetnego - red.] Andrzeja Olszowskiego, faktora [pełnomocnika do spraw finansowo-majątkowych - red.] dóbr wsi Czerniów. Żyd węgrowski Jó­zef pozywa w sprawie pobicia go przez Olszowskiego na drodze we wsi Kurzyńce, niedaleko Jabłonnej, gdy jechał w sprawach handlowych z Lublina do Ja­rosławia.