The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Iżyckiego przeciwko Lewkowi i Abramowi

Dekret sądu kapturowego województwa lubelskiego w sprawie z pozwu Jana Iżyckiego, miecznika i poborcy podatkowego lubelskiego, przeciwko Żydom biskupickim Lewkowi i Abramowi, dotyczącej nierozliczonego czopowego. Obydwaj Żydzi byli w latach 1643-1644 delegatami Pawła Piaseckiego, sekretarza królewskiego, dzierżawcy Biskupic, i w zawartym z Piaseckim kontrakcie zobowiązali się wpłacić 440 złp podatku. Po wysłuchaniu stron sąd nakazał Żydom złożenie odpowiedniego juramentu [przysięgi - red.] na rodał, że - jak twierdzili - przewidzianego kontraktem podatku nie zebrali i odroczył sprawę.