The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Efraima przeciwko Dreierowi

Żyd Marek Mordus, plenipotent [pełnomocnik - red.] Żyda lubomlskiego Efraima., w imieniu Efra­ima protestuje przeciwko kupcowi gdańskiemu Henrykowi Dreierowi, że ten nie stawił się, aby zgodnie z dekretem zmarłego niedawno wojewody lubelskiego [Ga­briela Tęczyńskiego] złożyć przysięgę przed subdelegatem Krzysztofem Średzińskim, wojskim chełmskim, w sprawne sumy 1638 złp 22 gr za zakontraktowane u Efraima zboże, choć termin złożenia juramentu [przysięgi - red.] właśnie mijał.