The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sprawa Askiela przeciwko Słowikowi

Relacja woźnego, że z rekwizycji [pozwu - red.] Żyda lubelskiego Askiela, syna Jakuba Zelika, który z kolei był bratem zamordowanego Józefa Zelika, był we dworze wojewody krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w Pliszczynie, wsi dzierżawionej przez ur. [urodzonego - red.] Mikołaja Iwickiego, gdzie nałożył areszt na chłopa Stanisława Słowika, mordercę Zelika, osadzonego już w karcerze przez Iwickiego. Tegoż dnia woźny złożył relację z obdukcji zwłok zamordowanego Zelika.