The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Specjaliści żydowscy w obozie przy ul. Lipowej

Na terenie obozu pracy przy ul. Lipowej 7 zatrudnieni zostali żydowscy blacharze, cieśle, elektromonterzy, furmani, krawcy, malarze, murarze, stolarze, szewcy, ślusarze, zduni. Zgodnie z informacjami zawartymi w sprawozdaniu Rady stworzonym na potrzeby władz niemieckich na terenie obozu utworzone następujące warsztaty: czapkarskie, krawieckie, kuśnierskie, rymarskie, stolarskie, szewskie oraz tapeciarskie. W obozie zatrudniono 250 wykwalifikowanych rzemieślników, którzy byli opłacani z funduszu Judenratu:

[...] Praca w tych warsztatach rozpoczęła się natychmiast, była wykonywana nieustannie przez około 250 najlepszych rzemieślników i opłacana przez Radę Żydowską. W miarę możliwości Rada Żydowska dostarczała oprócz tego także niezbędne surowce jak również sprzęt. Na szczycie tych warsztatów stoją najlepiej wykwalifikowani majstrzy, którzy razem ze specjalnym personelem administracyjnym czuwają nad porządnym i punktualnym sporządzaniem zamówień. Poza tymi warsztatami wykwalifikowani robotnicy zrealizowali szereg robót. Wchodzą tu w rachubę technicy elektrycy, ślusarze, blacharze, szklarze, malarze, piekarze [...].