The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Sankcje za nie poddanie się kwarantannie - 15 lipca

Wydział Zdrowia działający przy Judenracie, wezwał mieszkańców domów przy ulicach Kowalska 2 i 4, Mostowa 3 oraz Nadstawna 10 do stawienia się na odwszenie w zakładzie kąpielowym przy ul. 1 Maja 14; osoby wezwane nie poddały się w dniu wczorajszym przymusowej kąpieli. W przypadku dalszego unikania kwarantanny, represje miały objąć uchylających się, jak również członków ich rodzin:

[...] Lokatorzy domów: Kowalska 2, 4, Nadstawna 10 i Mostowa 3, którzy w dniu wczorajszym, celem uchylenia się od dezynfekcji, odeszli z mieszkań, mają możność poddać się dziś dobrowolnie odwszeniu w zakładzie przy ul. 1-go Maja 14.

W razie stwierdzenia, że nie wszyscy członkowie rodzin poddali się odwszeniu, przebywające w synagodze osoby, przynależne do tych rodzin zostaną zatrzymane na dalsze 24 godziny.

Nadto nazwiska osób, które uchyliły się od dezynfekcji zostaną podane do wiadomości Dyrekcji Policji celem ukarania.

Photos

Places

Sources

Categories

Keywords

Kind of event