The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Przedwyborcze zebranie studentów UMCS

Przedwyborczy wiec studencki został zorganizowany przez Związek Walki Młodych oraz Związek Niezależnej Młodzieży Socjalistycznej. W związku z napiętą sytuacją w mieście rektor UMCS profesor Henryk Raabe, zarządził, że na wiec mogą przybyć jedynie osoby posiadające studenckie legitymacje. W wiecu wyborczym uczestniczył rektor prof. H. Raabe. Podczas przemówienia ppłk Gryla, w reakcji na zarzut współpracy PSL-u z WiN-em i NSZ-em, młodzież zaczęła tupać i szumieć. Sytuację została opanowana i wiec zakończył się spokojnie. Po wiecu funkcjonariusze Informacji Wojskowej zatrzymali 2 studentów.