The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc w wyjeździe do Boliwii

Rachla Urman zwróciła się do "Joint" z prośbą o pomoc w przygotowaniu wyjazdu do Boliwii; Urman uzasadniła swoją prośbę trudną sytuacją bytową, troską o dzieci oraz pobytem w Boliwii męża:

W związku z tym, że w tych dniach otrzymałam list od mojego męża, w którym mi donosi, że Komitet Boliwijski wpłacił na rzecz mojej sprawy 100 dl. i pieniądze te zostały przesłane do Komitetu w Brukseli [...]. Teraz zwracam się z gorącą prośbą [...] o łaskawe zainteresowanie się mną o mojemi dziećmi, jak również o pomoc, która jest mi potrzebna w tej sprawie. Otóż zaznaczam, ze posiadam wszystkie papiery t. j. paszport i wizę i wszystkie formalności na wyjazd do Boliwii.

[...] Nie jestem w stanie opisać sytuacji w jakiej się znajduję wraz moimi dziećmi. Żywimy się obiadami z kuchni miejskiej, wprost przymieramy głodem. Serce mnie boli, gdy patrzę na moje dzieci głodne i wynędzniałe, które niegdyś żyły po ludzku. Proszę łaskawie wziąć pod uwagę moje ciężkie położenie i zlitować się nade mną i mojemi małemi dziećmi, które stęsknione za swoim ojcem znajdującego się w Boliwii abyśmy wystarać się mogli jak najszybciej wyjechać do niego [...].