The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Prośba o pomoc Mendla Rozenberga

Do "Joint" z prośbą o pomoc zwrócił się Mendel Rozenberg /zam. Zamojska 43/, któremu od września 1939 roku zaprzestano wypłacać rentę inwalidzką; Rozenberg na utrzymaniu miał rodzinę:

[...] Jestem w ciężkiej położeniu materialnym na moim utrzymaniu żonę, 4 dzieci, oraz chorą teściową, zwróciłem się do Rady Żydowskiej o przyznanie mi zasiłku, ale bez skutku. Wobec czego uprzejmie proszę "Dżont" o łaskawe przyznanie mi zasiłku miesięcznego.