The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Powołanie Komisji Kontrybucyjnej i nałożenie kontrybucji na ludność żydowską

Władze niemieckie nałożyły na ludność żydowską kontrybucję w wysokości 300 000 zł. Jeszcze tego samego dnia Zarząd Żydowskiej Gminy Wyznaniowej powołał celem wykonania zarządzenia władz niemieckich Komisję Kontrybucyjną, w której skład weszło 9 radnych: 1/ Hochgemajn Dawid /Przewodniczący/, 2/ Dawidsohn Dawid, 3/ Edelsztajn Dawid, 4/ Goldsztern Josef, 5/ Hufnagel Leon, 6/ Kantor Aron Jankiel, 7/ Lewi Aleksander, 8/ Lewinsohn Icek oraz 9/ Schlaf Maurycy. Pracowała ona od 15 października do 20 listopada 1939 roku; w tym czasie Komisja zebrała od 530 osób łączną sumę kontrybucji 342 535 40 zł.