The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Pomoc dla robotników żydowskich - 5 grudnia

Władze niemieckie za pośrednictwem Gminy zwróciły się do rodzin Żydów zatrzymanych podczas rejestracji w dniu 4 grudnia o dostarczenie im po 1 kocu, 1 ręczniku, kawałku mydła, 1 miseczce do jedzenia, 1 łyżce, 1 kubku metalowym. Poinformowano również o możliwości przekazywania zatrzymanym paczek żywnościowych za pośrednictwem Żydowskiej Gminy Wyznaniowej oraz pouczono o zakazie zbliżania się do terenu obozu przy ul. Lipowej 7 pod groźbą dotkliwych sankcji.