The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre in Lublin is a local government cultural institution. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Podanie o pomoc dla "Centosu"

Kierownik "Centosu" Szajma Wolman, zwrócił się do inspektora "Joint" w dystrykcie lubelskim M. Goldfarba o udzielenie pomocy żywnościowej; prośbę swoją Wolman umotywował postępującą pauperyzacją miejscowych Żydów, a co za tym idzie również dzieci oraz skupieniem akcji pomocowej na robotnikach wysyłanych do obozu pracy w Bełżcu. Pomoc w szczególności miała zostać skierowana do kuchni społecznych, w których dożywiano dzieci:

[...] Nędza dzieci w Lublinie w skutek wysłania ojców do Bełżca z każdym dniem wzrasta.

W kuchni na ul. Jatecznej [5] z 650 dzieci liczba wzrosła na przeszło 900. Na ul. Cyruliczej [1] z 400 dzieci na 550. Miasto zupełnie zubożało. Ratunek zwrócony jest obecnie przede wszystkim w stronę Bełżca, a kwestia dzieci zeszła na dalszy plan. Nie proszę o gotówkę lecz goroąco proszę o kilka beczek tłuszczu, aby umożliwić nam wytrwać choć jeszcze jeden miesiąc, co na obecne czasy bardzo wiele znaczy [...].