The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Pochód i nabożeństwo w katedrze

Około 3 tysiące młodzieży w Ogrodzie Saskim rozpoczęło pochód do katedry.  Po przejściu Krakowskim Przedmieściem 300-400 metrów, siły bezpieczeństwa przy użyciu sikawek z wodą rozproszyły maszerujących.  
Protestująca młodzież zgromadziła się w katedrze, skąd wysłano specjalną delegację do biskupa Stefana Wyszyńskiego z prośbą o interwencję w obronie zatrzymanych. W kościele odśpiewano „Boże coś Polskę” oraz „Rotę”. W drugiej pieśni słowa „Niemiec” i „krzyżacka” zmieniono na „Sowiet” i „sowiecka ”. Po opuszczeniu katedry zebranych rozproszyły oddziały MO.

Decyzja rektora UMCS-u o wznowieniu zajęć na uczelni została pozytywnie przyjęta przez niewielką, kilkuprocentową liczbę studentów. Przy cichym poparciu profesorów uczelni strajk był kontynuowany. W tym dniu na UMCS-ie i KUL-u strajkowało około 90% studentów.