The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Pobity i pogryziony

W dn. 28 bm. do Pogotowia Ratunkowego zgłosił się 30-letni Denis Demenienko (Rynek 4). Demienienko miał kilka ran tłuczonych na głowie oraz szereg ran szarpanych na łydkach i rękach. Jak się okazało, Demenienkę napadł pewnie szofer, który od dłuższego czasu odgrażał się że go pobije, pobiwszy go poszczuł psem. Demenienko złożył zameldowanie w policji.