The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

The “Grodzka Gate – NN Theatre” Centre is a local government cultural institution based in Lublin. It works towards the preservation of cultural heritage and education. Its function is tied to the symbolic and historical meaning of the Centre’s location in the Grodzka Gate, which used to divide Lublin into its respective Christian and Jewish quarters, as well as to Lublin as a meeting place of cultures, traditions and religions.

Part of the Centre are the House of Words and the Lublin Underground Trail.

×This Event page requires review, some of the information may be incorrect or missing.
×Some parts of this page may be not fully translated. You can use Google Translate to translate missing fragments:

Napad na ulicy - 17 kwietnia

Onegdaj wieczorem na przechodzącego ulicą Krakowskie Przedmieście 55-letniego Jana Mirosława (Króla leszczyńskiego 68) napadł na rogu ul. 3 Maja znany na gruncie lubelskim opryszek Leon Urban i bez powodu pobił go dotkliwie pałką. Urbana zatrzymała policja. Mirosław zaś udał się na stację Pogotowia Ratunkowego, gdzie udzielono mu pomocy.